All posts by Cécile Schneider

Cécile is Blue Ventures' Regional Manager for northwest Madagascar, providing a regional vision and leadership in building the capacity of communities for coastal and marine resource management, as well as managing outreach to partners.

Fikarohana arina fandrehitra maharitra

Fihaonana tamin’ireo mpamokatra kitay any Ambanja, izay miaro ny ala honko any avaratra-andrefan’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fambolena Acacia mangium mba hamokarana arina fandrehitra maharitra ho an’ny fandrahoana.

/ Jan 12, 2022