Category: Fanavaozana ny varotra

Rehefa lasa mpampianatra ny mpianatra : ekipam-pokonolona vaovao mpanara-maso ny tontolo iainana any atsimo-andrefan’i Madagasikara

Ny volana Jona, nankany Manjaboake ny ekipa mpanara-maso ny tontolo iainana ao an-toerana mba hampita traikefa amin’ireo mpianany voalohany. Indray maraina mamiratry ny volana Jona, nakarinay tanaty sambo ny fitaovanay, tany Andavadaoka any atsimo-andrefan’i Madagasikara. Tao ny fitaovana entina miditra...

/ Jan 12, 2022

Feon’i Tsimipaika : vahaolana ifotony momba ny fitantanam-pokonolona

Feon’ny mpanjono : Ramatoa Véronique sy Franklin Velotody mizara ireo vahaolana ifotony momba ny fiarovana ny ranomasina, ary manazava ny lanjan’izany ho an’ny tanàna misy azy

/ Jan 12, 2022

Fanaingana ny firotsahan’ny fokonolona : lesona azo tany amin’ny Nosy Barren

Tamin’ny taona 2018, nanatontosa voalohany ny fanakatonana vonjimaika ny fanjonoana orita ny fokonolona tao amin'ny Nosy Barren. Ankehitriny izy ireo dia mitarika ireo tetikasam-pitantanana maharitra ny jono ao an-toerana.

Fampihenana ireo trondro very aorian’ny jono : mampiasa teknika tsara kokoa amin’ny fanamasahana trondro amin’ny setroka ireo mpanjono madinika avy ao amin’ny helidranon’i Mahajamba

Ho an’ireo fokonolona any amin’ireo tanànan’ny mpanjono mipetraka lavitra any amin’ny faritra avaratra-andrefan’i Madagasikara, ny fanamasahana trondro amin’ny setroka dia vadin’asa izay ahafahana mitahiry ny trondro sy manena ny fahaverezan’ny vokatra

Siansa sy fomban-drazana: fifampizaràna traikefa mba hitantanana ny fiarovana an-dranomasina ao Velondriake

Olona dimy avy ao amin’ny foko Vezo ao Andavadoaka no hiara-hiasa hanangana ny ekipa voalohany mpanara-maso ny tontolo ambany ranomasina ao amin’ny fari-dranomasina tantanina ifotony ao Velondriake.

/ Oct 14, 2020

Ambadiky ny fakantsary : Nanampy betsaka tamin’ny fanatontosàna horonantsary iombonana momba ny fandrindràna fari-dranomasina ifotony ireo vondrom-piarahamonina

Vondrom-piarahamonina telo avy any Madagasikara, Kaomoro ary Indonezia no nasaina nandrakitra an-tsary ny fisokafan’ny fanjonoana horita any amin’ny faritra misy azy. Ny horonantsary notontosaina tamin’izany dia mankalaza ny fandraisan’ireo vondrom-piarahamonina ny fitantanana ny fari-dranomasiny, sy ny vinavinany ny amin’ny ho...

/ Jul 8, 2019