Category: Don’t Miss

Antom-pivelomana maharitra ny ranomasina noho ny fambolen’ny fokonolona ahi-dranomasina

Mirotsaka amin’ny fambolena an-drano ireo mponina ao Belo sur Mer – indrindra ireo vehivavy. Tsy nanana ho avy aho talohan’ny nambolena ahi-dranomasina. Nandao ny tanàna ireo zanako lahy ary tsy nanana antom-pivelomana aho satria efa osa ka tsy afaka manjono....

/ Jan 12, 2022

Rehefa lasa mpampianatra ny mpianatra : ekipam-pokonolona vaovao mpanara-maso ny tontolo iainana any atsimo-andrefan’i Madagasikara

Ny volana Jona, nankany Manjaboake ny ekipa mpanara-maso ny tontolo iainana ao an-toerana mba hampita traikefa amin’ireo mpianany voalohany. Indray maraina mamiratry ny volana Jona, nakarinay tanaty sambo ny fitaovanay, tany Andavadaoka any atsimo-andrefan’i Madagasikara. Tao ny fitaovana entina miditra...

/ Jan 12, 2022

Fanaingana ny firotsahan’ny fokonolona : lesona azo tany amin’ny Nosy Barren

Tamin’ny taona 2018, nanatontosa voalohany ny fanakatonana vonjimaika ny fanjonoana orita ny fokonolona tao amin'ny Nosy Barren. Ankehitriny izy ireo dia mitarika ireo tetikasam-pitantanana maharitra ny jono ao an-toerana.

Fitondram-panovana : mianatra mamaky teny sy manoratra any amin’ny helidranon’i Mahajamba

Ho an’ireo vondron’ireo mpanjono madinika monina any amin’ny faritra alavitra eto Madagasikara, sakana lehibe ho an’ny fitantanana ireo harena an-dranomasina voajanahary ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra

/ Jan 12, 2022

Ny feon’ny honko

Tantaran’ny mpiara-miasa, namana ary mpiara-monina, manokana ny fiainany ho an’ny honkon’i Madagasikara

/ Jan 12, 2022

Siansa sy fomban-drazana: fifampizaràna traikefa mba hitantanana ny fiarovana an-dranomasina ao Velondriake

Olona dimy avy ao amin’ny foko Vezo ao Andavadoaka no hiara-hiasa hanangana ny ekipa voalohany mpanara-maso ny tontolo ambany ranomasina ao amin’ny fari-dranomasina tantanina ifotony ao Velondriake.

/ Oct 14, 2020