All posts by Jean Berthieu Nomenjanahary

In his work with Blue Ventures, Jean Berthieu aims to raise awareness on the necessity to preserve the Barren Isles' outstanding marine resources among fishing communities. He plays a crucial role in the establishment of the Barren Isles Locally-Managed Marine Area through capacity building and the implementation of a new marine dina.

Fanaingana ny firotsahan’ny fokonolona : lesona azo tany amin’ny Nosy Barren

Tamin’ny taona 2018, nanatontosa voalohany ny fanakatonana vonjimaika ny fanjonoana orita ny fokonolona tao amin'ny Nosy Barren. Ankehitriny izy ireo dia mitarika ireo tetikasam-pitantanana maharitra ny jono ao an-toerana.